AVPS L.R. Hunters

Descrierea limitelor

NORD: 
De la limita cu O.S. Mihai Eminescu, limita cu O.S. Flamanzi pana la intersectia
cu soseaua Poiana – Flamanzi
 EST:
De la limita cu O.S. Flamanzi, pe soseaua Poiana, Feredeni, Deleni, Maxut,
Hirlau, pana la intersectia cu D.N. 28
 SUD:
De la intersectia cu D.N. 28 pe soseaua Hirlau – Pircovaci, pana in centru si apoi
pe drumul de pamant Pircovaci – Sticlaria pana la intersectia cu culmea Sangeap,
apoi pe culmea Sangeap pana la limita cu O.S.Pascani
 VEST:
 De la limita cu O.S. Mihai Eminescu, limita cu O.S.Pascani pana la culmea Sangeap

Schita Fondului

schita bahlui

Vremea

 Harta

Organizator Grupă

Ieșanu Stelică

Ieșanu

Stelică

 

Ajutor Organizator Grupă

Sbiera Ștefan

Sbiera

Ștefan

 

Paznic

Găină Florin

Găină

Florin

Tel: 0725.991.676

 
 

Efective evaluate 2023 (buc)

Cerb comun 4M + 16F + 4T
Caprior 68M + 55F + 12T
Mistret 70
Iepure 450
Fazan 41
Potarniche 53
Viezure 13

Galerie Foto