AVPS L.R. Hunters

Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv L.R. HUNTERS Iaşi a fost înfiinţată în anul 2010 din pasiunea unor vânători şi a devenit între timp cea mai mare asociație dintre cele noi înființate din România. Are ca obiect de activitate asigurarea şi protejarea posibilităţilor de practicare a vânătorii sportive, ca modalitate de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber pentru membrii săi, în spiritul conservării biodiversităţii şi echilibrului în natură şi sporirea efectivelor cinegetice.

În acest moment are în gestiune un număr de 17 fonduri cinegetice, în județele: Botoșani, Suceava, Vaslui, Iași și Vrancea .

În urma examenului susţinut anual pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent, AVPS L.R. HUNTERS Iaşi, are promovat un numar de 890 candidați ce au efectuat stagiatura pe fondurile cinegetice gestionate de aceasta şi are, în prezent, un număr de 953 membri vânători.

Principalele efective de vânat care se află în gestiunea asociaţiei noastre sunt următoarele:

 • Specia mistreţ – 713 exemplare

 • Specia iepure – 12.539 exemplare

 • Specia fazan – 1.600 exemplare

 • Specia cerb - 240 exemplare

 • Specia capra neagră - 28 exemplare

 • Specia căprior – 1.522 exemplare

 • Specia urs – 68 exemplare

 • Specia lup - 34 exemplare

 • Specia râs - 24 exemplare

 • Specia pisică sălbatică - 17 exemplare

 • Specia potârniche – 1.954 exemplare

 • Specia viezure – 118 exemplare

 • Specia vulpe – 813 exemplare

 • Specia cocoş de munte - 29 exemplare

Cotele de recoltă pentru anul cinegetic 2020 - 2021, aflate la dispoziţia vânătorilor noştri, sunt următoarele:

 • Specia mistreţ - 301 exemplare

 • Specia iepure - 1.555 exemplare

 • Specia fazan - 387 exemplare

 • Specia cerb - 22 exemplare

 • Specia capră neagră - 1 exemplare

 • Specia căprior - 262 exemplare

 • Specia potârniche - 640 exemplare

 • Specia viezure - 56 exemplare

 • Specia vulpe - 630 exemplare

 • Specia sacal - 20 exemplare

Vânatul se distribuie în mod transparent şi echilibrat membrilor vânători ai asociaţiei.

O parte din această cotă de recoltă este inclusă în cotizaţia standard iar pentru unele specii, recoltarea se face în baza achitării unei cotizaţii suplimentare.

Vânăm preponderent selectiv, aducându-ne astfel contribuția la conservarea și chiar la creşterea efectivelor și a calității populațiilor de vânat. Facem acest lucru în calitate de vânători calificați, printr-un examen susținut și promovat cu ocazia dobândirii calității de vânător, urmărind respectarea tradițiilor și deontologiei vânătorești.

 

 

 • 1