AVPS L.R. Hunters

 Perioade de vanatoare pentru speciile din Romania:

 

Mamifere: 

Denumire Specie de Vanat Start Sfarsit
Bizamul (Ondatra zibethica) 1-sept 15-apr
Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15-sept 31-mar
Capra neagră (Rupicapra rupicapra)- selectie 1-sept 15-dec
Capra neagră (Rupicapra rupicapra)- trofeu 15-oct 15-dec
Căpriorul (Capreolus capreolus)- femela 1-sept 15-febr
Căpriorul (Capreolus capreolus)- mascul 1-mai 15-oct
Cerbul comun (Cervus elaphus)- femela si vitel 1-sept 15-febr
Cerbul comun (Cervus elaphus)- mascul de selectie 1-sept 31-dec
Cerbul comun (Cervus elaphus)- mascul de trofeu 10-sept 15-nov
Cerbul lopătar (Dama dama)- femela si vitel 1-sept 15-febr
Cerbul lopătar (Dama dama)- mascul de selectie 1-sept 15-dec
Cerbul lopătar (Dama dama)- mascul de trofeu 10-oct 1-dec
Dihorul comun (Putorius putorius) 15-sept 31-mar
Hermelina (Mustela erminea) 15-sept 31-mar
Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) 1-nov 31-ian
Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1-nov 31-ian
Jderul (Martes sp.) 15-sept 31-mar
Marmota (Marmota marmota) 15-sept 31-oct
Mistreţul (Sus scrofa) femela si purcei 1-iun 31-ian
Mistreţul (Sus scrofa) mascul 1-ian 31-dec
Muflonul (Ovis aries musimon) 15-sept 15-dec
Nevăstuica (Mustela nivalis) 15-sept 31-mar
Şacalul (Canis aureus) 1-ian 31-dec
Viezurele (Meles meles) 1-aug 31-mar
Vulpea (Vulpes vulpes) 1-ian 31-dec

 

Pasari:

Denumire Specie de Vanat Start Sfarsit
Becaţina comună (Gallinago gallinago) 1-sept 28-febr
Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) 1-sept 28-febr
Cioara - de - semănătură (Corvus frugilegus) 15-aug 31-ian
Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1-iun 31-mar
Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1-iun 31-mar
Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15-sept 31-oct
Cocoşarul (Turdus pilaris) 1-sept 28-febr
Coţofana (Pica pica) 1-iun 31-mar
Fazanul (Phasianus colchicus) 1-oct 28-febr
Găinuşa-de-baltă (Gallinula chloropus) 1-sept 28-febr
Gaiţa (Garrulus glandarius) 1-sept 28-febr
Gârliţa mare (Anser albifrons) 15-oct 15-febr
Gâsca - de - vară (Anser anser rubrirostris) 15-aug 15-febr
Graurul (Sturnus vulgaris) 15-aug 28-febr
Guguştiucul (Streptopelia decaocto) 15-aug 28-febr
Ierunca (Bonasa bonasia) 15-sept 30-nov
Lişiţa (Fulica atra) 1-sept 10-febr
Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1-sept 10-febr
Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) 1-sept 10-febr
Potârnichea (Perdix perdix) 15-sept 31-dec
Prepeliţa (Coturnix coturnix) 15-aug 31-oct
Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1-sept 10-febr
Raţa fluierătoare (Anas penelope) 15-aug 15-febr
Raţa lingurar (Anas clypeata) 15-aug 15-febr
Raţa mare (Anas platyrhynchos) 1-sept 15-febr
Raţa mică (Anas crecca) 1-sept 10-febr
Raţa moţată (Aythya fuligula) 15-sept 10-febr
Raţa pestriţă (Anas strepera) 15-aug 15-febr
Raţa suliţar (Anas acuta) 15-aug 31-ian
Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 15-aug 15-febr
Raţa-cu-cap negru (Aythya marila) 15-aug 15-febr
Raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) 15-aug 15-febr
Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) 1-sept 28-febr
Stăncuţa (Corvus monedula) 10-iul 20-mar
Sturzul - de - vâsc (Turdus viscivorus) 1-sept 28-febr
Sturzul cântător (Turdus philomelos) 1-sept 28-febr
Sturzul-viilor (Turdus iliacus) 1-sept 28-febr
Turturica (Streptopelia turtur) 15-aug 30-sept