AVPS L.R. Hunters

Reguli de comportament vânatoresc

 

 

Respectă întocmai perioadele, metodele şi mijloacele de vânătoare autorizate, precum şi limitele teritoriului tău de vânătoare;

• nu trage asupra speciilor la care vânătoarea nu este autorizată;

• nu lega plăcerea vânătorii de reuşita cantitativă, ci de caracterul sportiv în care s-a desfăşurat; cel mai bun vânător nu este acela care a realizat cel mai mare tablou, ci cel care ştie să vâneze „frumos”, adică sportiv şi în deplină concordanţă cu etica vânătorească.

• cota de recoltă trebuie extrasă întocmai cum a fost aprobată, pe fiecare fond de vânătoare şi pentru fiecare specie în parte, respectându-se structura pe sexe şi categorii de vârstă.

• fii cât se poate de amabil cu ceilalţi utilizatori ai naturii;

• evită orice fel de prejudicii aduse, direct sau indirect, exploatărilor agricole şi silvice, fie că acestea sunt publice, fie că sunt private;

• participă la prevenirea pagubelor cauzate de vânat culturilor agricole, animalelor domestice şi regenerărilor silvice;

• nu polua în nici un fel mediul agricol şi silvic; adună tuburile de cartuşe trase şi resturile rămase;

• nu te ruşina să culegi astfel de resturi abandonate în pădure; contribui astfel la efortul care ar trebui să fie comun pentru toţi locuitorii planetei urmăreşte conservarea unor populaţii diversificate, optime şi sănătoase de vânat, în echilibru cu habitatul acestora;

• controlează cu grijă evoluţia cantitativă şi calitativă a fiecărei populaţii de vânat pentru o păstra permanent stocuri echilibrate de reproducători sălbatici;

• alertează şi avertizează autorităţile competente în cazul apariţiei sau suspiciunii de apariţie a unor boli specifice vânatului;

• luptă deschis şi eficient contra braconajului;

• vanatoarea se face preponderent pe fondul de vanatoare unde este arondat vanatorul;

• daca se doreste  vanatoarea la speciile mari (ex: caprior,mistret,cerb,lup,urs) pe alt fond  de vanatoare decat cel pe care esti arondat, aceasta se poate efectua doar in cazul in care specia ce urmeaza a fi recoltata este achitata.

• in cazul speciilor de vanat mic ( ex: rate,fazani,iepuri,prepelita) se pot organiza vanatori cu membrii arondati pe alte grupe, doar cu incuviintarea grupei de vanatoare respective, a sefului de grupa si/sau prin derogare de la conducatorul asociatiei.

 

   

 În calitate de vânător trebuie să fii conştient şi să faci oricând dovada că:

• ai un nivel ridicat de cunoştinţe despre speciile de faună de interes vânătoresc şi despre ecologia şi etologia acestora;

• eşti bine informat în privinţa legilor şi reglementărilor care guvernează vânătoarea durabilă şi conservarea vieţii sălbatice, atât în ţară cât şi în Europa;

• faci parte dintr-o organizaţie asociativă destinată apărării intereselor vânătorilor, dar şi calităţii faunei cinegetice;

• eşti deschis la un dialog sincer şi constructiv cu autorităţile statului şi cu asociaţiile neguvernamentale responsabile de desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi de protecţia naturii;

• eşti gata oricând să accepţi un dialog similar, sincer şi constructiv, cu ceilalţi utilizatori ai mediului, îndeosebi cu cei din domeniul agriculturii şi silviculturii, pentru a putea lua, în comun, cele mai adecvate măsuri de conservare a faunei sălbatice la niveluri şi în structuri care să nu dăuneze producţiilor principale agricole şi silvice, ale mediului înconjurător;

• eşti interesat şi participi, oricând eşti solicitat, la studiile ştiinţifice care au ca obiect fauna sălbatică de interes vânătoresc

 

   

Reguli elementare de siguranţă în

păstrarea şi manipularea armelor de vânătoare

   

 

 A) În afara acţiunii de vânătoare:

• păstrează armele de vânătoare descărcate, fără piesa a III-a ori asigurate cu un sistem de blocare a mecanismului de dare a focului, încuiate într-un spaţiu corespunzător, autorizat de organele competente de poliţie; păstrează piesa a III-a şi muniţia în spaţii corespunzătoare, încuiate, separate de locul păstrării armei;

• păstrează documentele armelor, cu seriile acestora şi cu câte o fotografie a lor într-un loc separat;

• asigură-te că sistemele de asigurare a spaţiilor de păstrare a armelor şi a muniţiei nu sunt accesibile copiilor şi altor persoane neautorizate;

• nu încărca niciodată arma în interiorul casei;

• transportă armele de vânătoare demontate şi introduse în toc, inclusiv în maşina personală; nu purta niciodată arma încărcată în maşină;

• încuie maşina în care transporţi arme de vânătoare chiar în teren şi chiar dacă te îndepărtezi doar pentru scurt timp de lângă ea;

• verifică periodic buna funcţionare a armelor pe care le foloseşti, şi, în poligon,precizia, justeţea şi grupajul acestora;

• nu înmâna armele gonacilor sau altor persoane neautorizate.

• nu înmâna armele altor persoane autorizate decât descărcate.

  

B) În timpul vânătorii la goană:

• participă la vânătoare doar dacă ai permisele de armă şi de vânătoare vizate la zi şi dacă posezi sau ai semnat autorizaţia de vânătoare;

• foloseşte doar armele şi muniţia autorizată, adecvată speciei de vânat urmărite; la vânatul mare, cu excepţia cocoşului de munte, foloseşte doar muniţie cu proiectilul unic;

• poartă armele basculante frânte, cu închizătorul deschis cele cu repetiţie şi cu un cartuş aşezat curmeziş, cele semiautomate, doar cu ţevile în sus sau în jos, niciodată orizontal;

• nu încărca arma înainte de aşezarea în stand;

• asigură-te că muniţia pe care o posezi este compatibilă cu arma folosită;

• asigură-te că ţeava armei pe care te pregăteşti să o încarci nu este în vreun fel obturată;

• reperează standurile vecinilor şi ale altor participanţi la vânătoare şi asigură-te că şi ei ţi-au reperat poziţia, imediat după ocuparea locului indicat de organizatorul vânătorii;

• nu schimba poziţia standului şi nu părăsi standul indicat de organizator pe perioada goanei; în cazuri de necesitate, atenţionează vecinii înainte de eventuala deplasare din stand;

• încărcă arma basculantă doar cu ţevile îndreptate spre sol, iar arma cu ţevi fixe doar cu ţevile îndreptate în sus;

• nu lăsa arma încărcată jos şi nu o sprijini niciodată în echilibru nesigur; arma încărcată se ţine întotdeauna în mână;

• nu atinge trăgaciul decât în momentul în care te-ai hotărât să tragi;

• nu încerca să apeşi pe trăgaci când ai echilibrul picioarelor nesigur;

• nu ţine niciodată câinele legat de picior ori de cartuşieră, fiindcă te poate dezechilibra la vederea vânatului;

• stai liniştit în stand, nu face mişcări şi nu produce zgomote inutile, nu fuma şi nu consuma băuturi alcoolice care-ţi pot diminua atenţia, concentrarea şi reflexele;

• nu trage în vânatul neidentificat, în vânatul aflat dincolo de limita eficacităţii focului şi nici în vânatul care se îndreaptă spre vecin; doar dacă vecinul îşi epuizează şansele, trăgând toate focurile din armă, îl poţi dubla

• la eventuala apariţie a ursului în goană, atenţionează-l din timp prin gesturi vizibile şi eventual prin zgomote discrete; ursul trebuie prevenit, nu surprins de la mică distanţă, fiindcă în astfel de situaţii poate ataca;

• nu trage niciodată, sub nici un motiv, pe direcţia standurilor sau sub unghiuri mai mici de 300 faţă de linia acestora; ia în calcul posibilele ricoşeuri;

• nu urmări niciodată vânatul cu arma la ochi peste linia standurilor;

• nu mai trage în faţă cu arma lisă când gonacii s-au apropiat la 120 m în pădure şi 200 m în câmp deschis; pentru arma cu glonţ, aceste interdicţii sunt mai mari, de cca. 200 m în pădure şi 500 m în câmp deschis;

• nu face economie de cartuşe şi repetă focul pentru a da lovitura de graţie vânatului rănit, care încă se chinuie, pentru a-i curma cât mai curând suferinţa;

• nu pleca din stand decât la sfârşitul goanei în momentul în care vânătorii şi gonacii care se retrag pe lângă locul ocupat au ajuns în dreptul tău;

• descarcă arma înainte de părăsirea standului pentru strângerea vânatului;

• străduieşte-te să aduni lângă stand vânatul împuşcat, singur sau ajutat de gonaci; aşează vânatul lângă stand, pe partea dreaptă, cu penele sau blana parţial curăţate ori transportă-l în mână, în cazul vânatului mic, la locul de adunare;

• nu porni în urmărirea vânatului mare rănit decât după încuviinţarea organizatorului, însoţit sau nu de personal cu experienţă, după cum se va hotărî.

   

 

C) În timpul vânătorii individuale:

• nu încărca arma decât în terenul de vânătoare, după efectuarea verificării armei şi muniţiei folosite;

• păşeşte atent, în linişte, şi ai foarte mare grijă să nu-ţi pătrundă corpuri străine înţeava armei;

• la trecerea peste obstacole sau prin locuri dificile descărcă-ţi arma şi reîncarcă-ţi-o după ce le-ai depăşit;

• dacă vânezi cu câini, nu-i lăsa să deranjeze inutil alte specii de vânat decât celecăutate; 

• dacă foloseşti chemători, nu abuza de acestea, fiindcă s-ar putea să sperii vânatul şi să deranjezi inutil terenul

Related Articles

Vanatoare cu Strainii

INSCRIERE LA VANATOARE Vanatoarea în Romania se practica numai de catre vanatorii autorizati, posesori ai permisului de vanator permanent, pentru vanatorii romani, si ai permisului de vanator...

Cotizatii

COTIZAȚIA STANDARD 2023 A VÂNĂTORILOR ACTIVI - 1750 LEI

Personal AVPS L.R. HUNTERS

  Presedinte AVPS LR HUNTERS Canschi Giani     Director AVPS LR HUNTERS Stroie Eusebiu-Gabriel Tel: 0736.301.719   Secretar asociație AVPS LR HUNTERS Amariei Răzvan-Florin Tel: 0736.301.712   Secretar...