AVPS L.R. Hunters

TARIFELE PENTRU ACŢIUNI DE VÂNĂTOARE ORGANIZATE ŞI DESFĂŞURATE PE FONDURILE CINEGETICE GESTIONATE DE ASOCIAŢIA „AVPS L.R. HUNTERS” PENTRU VÂNĂTORII EXTERNI

 

Urs (Ursus arctos L.) - Specie de vânat strict protejată.

Perioada de vânătoare: derogările de la lege se stabilesc cu aprobarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, de regulă în perioada 15 septembrie- 31 decembrie şi 15 martie- 14 mai.

Pentru vânătoarile colective organizate la goană poate participa grup minim 5 vânători.

Tarife pentru vânătoarea colectivă la goană / individuală (la pândă şi dibuit):

Punctaj pentru blana crudă, după formula de evaluare a trofeului blană

-puncte C.I.C.-

Tarif de împuşcare

EURO/piesă

Adaos pentru fiecare punct C.I.C. în plus peste punctajul din prima coloană

EURO/ punct C.I.C.

Până la 350 inclusiv

3000

-

351 - 400

4500

-

Peste 400 4500 50
 • Tariful de organizare pentru o zi de vânătoare colectivă, la goană sau  pentru  o vânătoare mixtă, de urşi şi mistreţi la goană este de 100 euro/vânător.

 • Tariful de organizare la pândă și dibuit este de 150 euro/ vânător

  (în tariful de organizare sunt incluse: permis de vânătoare temporar, asistenţă tehnică acordată de un specialist în vânătoare, certificate sanitar-veterinare, evaluare trofeu, sărare blană, gonaşi şi personal tehnic înarmat)

 • Trofeul (blana) se măsoară după jupuire, înainte de sărare.

 • Tariful pentru fiecare foc greşit este de 150 euro/ foc greşit.

 • Tariful pentru prepararea craniului este de 30 euro/piesă.

 • Tariful pentru piesa rănită şi nerecuperată este de 1000 euro/piesă.

 • Transportul în terenul de vânătoare este de 50 euro/ zi. 

 • Transportul până în terenul de vânătoare se taxează separat cu suma de 0.5 euro/km. 

Capră Neagră (Rupicapra rupicapra L.)

Perioada de vânătoare: 1 septembrie- 15 decembrie

Tarife pentru trofeul recoltat:

Punctajul trofeului recoltat

-puncte C.I.C.-

Tarif de împuşcare

EURO/piesă

Pâna la 104.99

1500

105-109.99

2000

Peste 110

2800

 • Tariful de organizare pentru o zi de vânătoare este de 100 de euro/zi/vânător. Acesta cuprinde: permis de vânătoare temporar, asistentă tehnică acordată de un specialist în vânătoare, certificate sanitar-veterinare şi evaluare trofeu.

 • Tariful pentru o piesă rănită şi nerecuperată este de 1000 euro/piesă.

 • Tariful pentru fiecare foc greşit este de 125 euro/foc gresit.

 • Tariful pentru prepararea craniului este de 30 euro/piesă.

 • Transportul în terenul de vânătoare este de 50 euro/zi.

 • Transportul pana in terenul de vanatoare se taxeaza separat cu suma de 0.5 euro/km.

 

Cerb comun MASCUL (Cervus elaphus L.)

Perioada de vănătoare:

-selecţie: 1 septembrie- 31 decembrie

-trofeu: 10 septembrie- 15 noiembrie

Tarife pentru trofeul recoltat:

Masa trofeului

-Kg-

Tarif de împuşcare

EURO/piesă

 

Adaos la tariful din col.2 pt. Fiecare 10g. in plus fata de masa trofeului din col.1

EURO/ 10 g.

Pana la 8.00 inclusiv

1560

5.5

8.01-9

2110

6.0

9.01-10

2710

8.0

10.01-11

3510

15.5

11.01-11.5

5060

20.0

Peste 11.5

7060

30

 • Trofeul (coarnele, craniul şi maxilarul superior) se cântăreşte la 24 de ore după fierbere şi curăţare.

 • Tariful de organizare pentru o zi de vânătoare este de 100 de euro/zi/vanator. Acesta cuprinde: permis de vânătoare temporar, asistentă tehnică acordată de un specialist în vânătoare, certificate sanitar-veterinare şi evaluare trofeu.

 • Tariful pentru o piesă rănită şi nerecuperată este de 800 euro/piesa.

 • Tariful pentru fiecare foc greşit este de 150 euro/ foc gresit.

 • Tariful pentru prepararea craniului este de 30 euro/piesă.

 • Transportul în terenul de vânătoare este de 50 euro/zi.

 • Transportul pana in terenul de vanatoare se taxeaza separat cu suma de 0.5 euro/km.

 

Căprior MASCUL (Capreolus capreolus L.)

Perioada de vânătoare: 1 mai- 15 octombrie

Tarife pentru trofeul recoltat:

 

Masa trofeului

-grame-

 

Tarif de împuşcare

EURO/piesă

 

Adaos la tariful din col.2 pt. Fiecare 1g. in plus fata de masa trofeului din col.1

EURO/ 1 g.

Până la 400 inclusiv

300

-

400.01-500

700

-

Peste 500

1500

30

 • Trofeul (coarnele cu craniu şi maxilarul superior) se determină prin scăderea a 90 de grame din masa trofeului, cântărit în 24 de ore după fierbere şi curaţare, conform Ordin 418/2005.

 • Tariful de organizare pentru o zi de vânătoare este de 50 de euro/zi/vânător. Acesta cuprinde: permis de vânătoare temporar, asistentă tehnică acordată de un specialist în vânătoare, certificate sanitar-veterinare şi evaluare trofeu.

 • Tariful pentru o piesă rănită şi nerecuperată este de 100 de euro/piesă.

 • Tariful pentru fiecare foc greşit este de 25 de euro/foc gresit.

 • Tariful pentru prepararea craniului este de 30 euro/piesă.

 • Transportul în terenul de vânătoare este de 50 euro/zi.

 • Transportul pana in terenul de vanatoare se taxeaza separat cu suma de 0.5 euro/km.

 

Mistreţ (Sus scroafa L.)

1.Mascul

Perioada de vânătoare: 15 mai- 14 mai

1.Femela/ Godac

Perioada de vânătoare: 1 iunie- 31 ianuarie

 

Tarife pentru trofeul recoltat:

Lungimea medie a colţilor armă (inferiori)

-cm-

Tarif de împuşcare

EURO/piesă

Adaos pt. fiecare mm in plus faţă de lungimea medie din col.1

EURO / mm

Până la 12 inclusiv 200  

12.01-26

280

-

16.01-20

440

-

Peste 20

600

+15

 • Lungimea medie a coltilor armă se determina conform metodologiei de evaluare a trofeului după formula C.I.C., conform Ordin 418/2005.

 • Trofeul (colţii) se măsoară după fierbere şi curăţare.

 • Tarif femelă de peste 60 kg (neeviscerată) 250 euro/piesă.

 • Tarif femelă peste 120 kg (neeviscerată) 350 euro/piesă.

 • Tarif godac ≥ 40 kg (neeviscerat) este de 80 euro/piesă.

 • Tariful de organizare pentru o zi de vânătoare este de 100 euro/vânător si cuprinde: permis de vânătoare temporar, asistenţă tehnică acordată de un specialist în vânătoare şi certificate sanitar-veterinare.

 • Tariful pentru o piesă rănita şi nerecuperată la pândă şi dibuit este de 100 euro/piesă.

 • Tariful pentru fiecare foc greşit la vânătoarea individuală este de 50 euro/ foc greşit.

 • Tariful pentru prepararea trofeului este de 15 euro/piesă.

 • Transportul în terenul de vânătoare este de 50 euro/zi.

 • Transportul pana in terenul de vanatoare se taxeaza separat cu suma de 0.5 euro/km.

 • Pentru vânătorile colective organizate la goană poate participa grup minim 8 vânători - maxim 14 vânători. În cazul în care, la acţiunile de vânătoare vor participa un numar mai mic de 8 vânători, aceştia vor achita taxa de organizare pentru numărul minim de vânători.

 

Iepure (Lepus europaeus L.)

Perioada de vânătoare: 1 noiembrie- 31 ianuarie.

 • Tariful de împuşcare este de 20 euro/piesă.

 • Tariful de preluare este de 5 euro/piesă.

 • Tariful de organizare:

‑la picior este de 20 euro/zi/vânător.

la goană este de 30 euro/zi/vânător.

 • Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi) la goană, pândă sau dibuit, organizate în aceeaşi zi, tariful de organizare se plăteşte o singură dată, la nivelul cel mai mare.

 

Lup (Canis lupus L.)Specie de vânat strict protejată

Perioada de vânătoare: derogările de la lege se stabilesc anual de către Minister, de regulă în perioada 15 septembrie- 31 martie.

 • Tariful pentru trofeul recoltat este de 400 euro/ piesă.

 • Trofeul (blana) se măsoară după jupuire, înainte de sărare.

 • Tariful pentru o piesă rănita şi nerecuperată este de 100 de euro.

 • Transportul pana in terenul de vanatoare se taxeaza separat cu suma de 0.5 euro/km.

 

Fazan (Phasisnus colchicus)

Perioada de vânătoare: 1 octombrie – 28 februarie

 • Tariful de impuscare este de 8 EURO/piesă

 • Tariful de preluare este de 2 EURO/ piesă

 • Tariful de organizare:

  • la picior- 20 EURO/zi/vânător.
  • la goană- 30 EURO/ zi/vânător.

 

Potârniche (Perdix perdix)

Perioada de vânătoare: 15 septembrue – 31 decembrie

 • Tariful de impuscare este de 10 EURO/piesă

 • Tariful de preluare este de 2 EURO/ piesă

 • Tariful de organizare, la picior- 20 EURO/zi/vânător.

 

Alte mamifere de interes cinegetic

Nr. Crt.

Specia

Tariful de organizare şi impuscare

EURO/piesă

Tariful pentru piesă rănită şi nerecuperată

EURO/ piesă

Tariful pentru foc greşit

EURO/ foc greşit

Vanătorului i se cuvine

1

Pisica salbatica(Felis s.)

100

0

0

Craniul şi blana

2

Vulpe (Vulpes v.)

0

0

0

Piesa întreagă

3

Viezure (Meles m.)

40

0

0

Piesa întreagă

4

Dihor (Putorius sp.)

10

0

0

Blana

5

Hermelina (Mustela e.)

10

0

0

Blana

6

Jder (Martes sp.)

100

0

0

Blana

7

Nevăstuică (Mustela n.)

10

0

0

Blana

8

Bizam (Ondrata z.)

10

0

0

Piesa întreagă

Tariful de organizare cuprinde si serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare si transportul în cadrul terenului de vânătoare.

 

Alte păsări de interes cinegetic

Nr.

crt.

Specia

Tarif de impuscare si preluare

EURO/zi/vanator

1

Sitar si becatine

75

2

Gaste si garlite

100

3

Rate salbatice

70

4

Ciocarlii (max. 100 piese/zi/vanator)

60

5

Prepelite (max. 50 piese/ zi/ vanator)

50

6

Turturele si porumbei salbatici

50

7

Grauri, sturzi si gugustiuci

50

8

Alte pasari admise la vanatoare

25

 • Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi) la goană, pândă sau dibuit, organizate in aceeaşi zi, tariful de organizate in aceeaşi zi, tariful de organizare se plăteşte o singură dată, la nivelul cel mai mare.

 • Transportul pana in terenul de vanatoare se taxeaza separat cu suma de 0.5 euro/km.

 

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE VÂNĂTORILOR

Transport (în afara terenului de vânătoare):

 • Maşini de teren sau autoturisme - 0,50 EURO / km.

  • Maşini de teren sau autoturisme - 10,00 EURO /oră.
  • Maşini de teren sau autoturisme - 75,00 EURO / zi.
 • Microbuz - 0,60 EURO/ km.

  • Microbuz - 10,00 EURO/oră.
  • Microbuz - 115,00 EURO/zi.

Închirieri trăsuri / calesti de vânătoare:

 • Tarif pe zi - 50 EURO.

Taxa depozitare armament – 20 EURO

Fotografierea si filmarea

 • Pentru vânători, fotografierea si filmarea este permisă gratuit în terenul de vânătoare unde acesta este autorizat să exercite  vânătoarea.

 • Pentru celelalte categorii de cetățeni, altele decât vânătorii autorizați, fotografierea si filmarea florei si faunei si a habitatelor  cestora, in scop comercial, se face numai cu acordul gestionarului terenului si se percep următoarele tarife:

- pentru fotografiere - 100 EURO/zi/operator.

- pentru filmare - 200 EURO/zi/operator.

Pentru însoţitorii operatorilor, la fotografiere sau filmare, tarifele se reduc cu 50%.

 

Related Articles

Vanatoare cu Strainii

INSCRIERE LA VANATOARE Vanatoarea în Romania se practica numai de catre vanatorii autorizati, posesori ai permisului de vanator permanent, pentru vanatorii romani, si ai permisului de vanator...

Cotizatii

COTIZAȚIA STANDARD 2023 A VÂNĂTORILOR ACTIVI - 1750 LEI

Personal AVPS L.R. HUNTERS

  Presedinte AVPS LR HUNTERS Canschi Giani     Director AVPS LR HUNTERS Stroie Eusebiu-Gabriel Tel: 0736.301.719   Secretar asociație AVPS LR HUNTERS Amariei Răzvan-Florin Tel: 0736.301.712   Secretar...